Packaging: 57g X 24pcs

Aldiva Rotto Bites White Choc